Vinaincon

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 
Tin tức & Sự kiện

05.07.2021

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo bán thanh lý và đấu giá tài sản 02 xe ô-tô

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành bán đấu giá tài sản thanh lý xe ô-tô 5 chỗ Toyota Crown có biển kiểm soát số 29K 4689  và xe ô-tô 5 chỗ Toyota Camry có biển kiểm soát số 29L 6494. 

02.22.2021

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo kết quả bán thanh lý cáp lẻ, vụn phế liệu.

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua thanh lý cáp lẻ, vụn phế liệu. Chi tiết xem tại Thông báo đính kèm.

02.04.2021

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo bán thanh lý cáp lẻ, vụn phế liệu.

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo bán thanh lý cáp lẻ, vụn phế liệu. Chi tiết xem Thông báo ngày 03/02/2021 và mẫu dưới đây:

Video
NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC
TT THƯƠNG MẠI & CĂN HỘ -82 NGUYỄN TUÂN, HN
HẠ THỦY ĐƯỜNG ỐNG XẢ NƯỚC LÀM MÁT TRÊN BIỂN