Vinaincon

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 
Tin tức & Sự kiện

02.06.2018

VINAINCON tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty, các đồng chí Trưởng, phó các phòng ban chức năng Tổng công ty và các đồng chí Giám đốc, Trưởng một số phòng chức năng của các công ty, chi nhánh, đơn vị thành viên.

01.13.2018

VINAINCON tổ chức lớp tập huấn về lao động, tiền lương năm 2018

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về Luật Lao động, Chính sách tiền lương và Luật BHXH, BHYT và BHTN năm 2018 dành cho các chuyên viên chuyên trách trong Tổng công ty, các công ty thành viên, các phòng ban, Chi nhánh thuộc Tổng công ty.

11.21.2017

VINAINCON tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Trong khuôn khổ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, đồng thời nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các cán bộ, công nhân viên trong đơn vị, với sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn khối cơ quan phối hợp với Văn phòng Tổng công ty tổ chức Chương trình chào mừng ngày 20/10 

Video
SẢN XUẤT BAO BÌ SÔNG CÔNG
HẠ THỦY ĐƯỜNG ỐNG XẢ NƯỚC LÀM MÁT TRÊN BIỂN
Nha may Xi mang Quang Son
CHẾ TẠO CƠ KHÍ
ĐƯỜNG ỐNG XẢ NƯỚC LÀM MÁT TRÊN BIỂN - DH 3