Vinaincon

09.14.2021
Công ty TNHH MTV Xây lắp Hóa chất thông báo về việc bán thanh lý và đấu giá tài sản thuộc Gói thầu No.1
05.07.2021
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành bán đấu giá tài sản thanh lý xe ô-tô 5 chỗ Toyota Crown có biển kiểm soát số 29K 4689  và xe ô-tô 5 chỗ Toyota Camry có biển kiểm soát số 29L 6494. 
02.22.2021
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua thanh lý cáp lẻ, vụn phế liệu. Chi tiết xem tại Thông báo đính kèm.
02.04.2021
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo bán thanh lý cáp lẻ, vụn phế liệu. Chi tiết xem Thông báo ngày 03/02/2021 và mẫu dưới đây:
01.27.2021
Ngày 22 tháng 01 năm 2021, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 tại trụ sở của Tổng công ty tại Hà Nội.
01.25.2021
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành bán thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ, vật tư lưu kho. Chi tiết xem tại Thông báo ngày 25/01/2021 dưới đây:
07.01.2020
Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở của Tổng công ty – số 5 Láng Hạ, Hà Nội. 
01.12.2020
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành bán đấu giá tài sản thanh lý xe ô-tô 7 chỗ Mitsubishi Pajero, có biển kiểm soát số 30F 095.36. Chi tiết xem tại Thông báo số 07/TB-HĐTLTS ngày 09/01/2020 dưới đây:
12.27.2019
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành bán đấu giá tài sản thanh lý xe ô-tô 7 chỗ Mitsubishi Pajero, có biển kiểm soát số 30F 095.36. Chi tiết xem tại Thông báo số 479/TB-HĐTLTS ngày 25/12/2019 sau đây:
07.03.2019
Ngày 28 tháng 6 năm 2019, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tại trụ sở của Tổng công ty – số 5 Láng Hạ, Hà Nội.
01.23.2019
Trong hai ngày 17 và 18/01/2019, Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 - Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công đoàn Tổng công ty (19/01/1999 và 19/01/2019)
09.25.2018
Ngày 21 tháng 9 năm 2018, tại Hội trường trụ sở Tổng công ty – số 5 Láng Hạ, Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tổng Công ty (22/9/1998 - 22/9/2018). Đây là dịp để CB CNV Tổng công ty nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào vì những thành quả đạt được, đồng thời tiếp tục phát huy xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh.