Vinaincon

NHÀ MÁY DỆT IL-SHIN TÂY NINH

Tên Công trình:      NHÀ MÁY SỢI IL SHIN TÂY NINH

Địa điểm:                TỈNH TÂY NINH, VIỆT NAM

Đối tác:                   CÔNG TY TNHH SAMSUNG EVERLAND INC., VIỆT NAM

Giá trị hợp đồng:    247,9 TỶ VND

Thời gian thi công: 16/05/2014-30/3/2015

 

Mô tả công trình:


L1000345R.jpgL1000337R.jpgIlshin TayNinh.JPGL1000259R.jpgL1000278R.jpgDu kien bia 1.jpg
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC
TT THƯƠNG MẠI & CĂN HỘ -82 NGUYỄN TUÂN, HN
HẠ THỦY ĐƯỜNG ỐNG XẢ NƯỚC LÀM MÁT TRÊN BIỂN