Vinaincon

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

Tên Công trình            : NHÀ MÁY LỌC DẦU NGHI SƠN

Địa điểm                      : Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Đối tác                         : JGCS CONSORTIUM

Giá trị hợp đồng           : 230,5 tỷ đồng VND

Thời gian thi công       : 20/6/2014-10/10/2016


Mô tả công trình:


1_115745.jpg  nghi_son.jpg

NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC