Vinaincon

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Tư cách pháp nhân

1.  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 


Giay dang ky kinh doanh p1.jpg


Giay dang ky kinh doanh p2.jpg


Giay dang ky kinh doanh p3.jpg


Giay dang ky kinh doanh p4.jpg


Giay dang ky kinh doanh p5.jpg2. GIẤY CHỨNG NHẬN ISO:


Ggiay chung nhan ISO.png3. QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP


QD p1.jpg


QD p2.jpg

QD p3.jpg


QD p4.jpg


QG p5.jpg