Vinaincon

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ngày đăng: 05.31.2024

Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2024, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Trụ sở Tổng công ty – số 5 Láng Hạ, Hà Nội. Tham dự có Đại diện lãnh đạo Bộ Công thương, lãnh đạo Tổng công ty và các quý cổ đông.


01.jpg

Toàn cảnh Đại hội


Năm qua, các đơn vị trong Tổng công ty đã nỗ lực trong hoạt động SXKD, các đơn vị đã tăng cường công tác kiểm soát, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như năng lực quản lý của cán bộ điều hành tại các đơn vị, triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả. Cơ quan điều hành Tổng công ty đã có nhiều biện pháp trong việc hỗ trợ nhân sự về quản lý cũng như tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra các mặt hoạt động nhằm giảm thiểu các rủi ro, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất hợp lý để có giải pháp xử lý, giải quyết phù hợp.


Tuy nhiên trong điều kiện tình hình kinh doanh khó khăn trong năm 2023 vừa qua, một số đơn vị trong Tổng công ty không đạt kế hoạch doanh thu/lợi nhuận đề ra, do vậy chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất sau thuế của toàn Tổng công ty không đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.


Đại hội cũng nghe báo cáo các công tác như công tác chuyển giao đại diện chủ sở hữu của Tổng công ty và đầu tư tài chính dài hạn; Công tác đầu tư, mua sắm TSCĐ và thanh lý TSCĐ năm 2023; Công tác thị trường và sản xuất, tổ chức sản xuất kinh doanh. Lĩnh vực tài chính, kế toán, thanh tra, kiểm toán; Công tác tổ chức cán bộ, nguồn nhân lực và khiếu nại, tố cáo; Phân phối lợi nhuận tại Công ty mẹ...


Tổng công ty nhận định suy thoái kinh tế có chiều hướng giảm, lạm phát đã dần được được kiểm soát, mặc dù bất ổn địa chính trị trên thế giới vẫn còn diễn biến khó lường nhưng nhìn chung năm 2024, được dự đoán sẽ là năm của sự phục hồi và phát triển của thị trường xây dựng khi kinh tế dần ổn định, nhu cầu về đầu tư và xây dựng tăng cao cùng với các chính sách hỗ trợ đang được dần triển khai. Bước sang năm 2024, Chính phủ đã có những động thái mới để hỗ trợ phục hồi như sửa đổi các luật liên quan, các văn bản chỉ đạo trực tiếp từ chính phủ về các giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công các công trình trọng điểm quốc gia. Ngoài ra, một tín hiệu khả quan khác được ghi nhận là nguồn vốn FDI đã dần tăng trở lại nhờ lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi, sự ổn định về chính trị, chi phí lao động cạnh tranh và tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do. Từ những nhận định trên, Tổng công ty đề ra nhiệm vụ cơ bản và các biện pháp thực hiện mục tiêu kế hoạch.


Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã nêu và bế mạc vào lúc 11h30 cùng ngày.


Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:


z5494123089568_162dc9c184e776ae80b339151b410b27.jpg

Ông Nguyễn Ngọc Cường, Chánh Văn phòng Tổng công ty khai mạc Đại hội


z5494123071801_832dc3517ca72265eda825cb1d03be5e.jpg

Ông Đỗ Chí Nguyễn, Tổng Giám đốc Tổng công ty - UV HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, Phương hướng nhiệm vụ năm 2024


anh Q Cuong.jpg

Ông Đặng Quang Cường, Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày
Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán


Nga1.jpg

Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát


khach2.jpg

Cổ đông tham gia ý kiến


thuyen2.jpg

Ông Lê Văn Thuyên, Trưởng ban TCNS Tổng công ty trình bày Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026


Bophieu CT2.jpg

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tổng công ty


hdqt1.jpg

Bà Nguyễn Thị Khánh Hằng, thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty được bầu, ra mắt Đại hội


z5494122859278_f3b064d59251170ccc5302a33fd5bb2a.jpg

Ông Phạm Hùng, thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty được bầu, ra mắt Đại hội


Cgtckt1.jpg

Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024


z5494123104600_34b448e6ac1bddbb30cf6dd053826885.jpg