Vinaincon

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ và vật tư lưu kho
Ngày đăng: 11.03.2022
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ và vật tư lưu kho. Chi tiết xem tại Thông báo ngày 03/11/2022 dưới đây:
0001.jpg


0002.jpg


0003.jpg


0004.jpg


0005.jpg


0006.jpg


0007.jpg


0008.jpg


0009.jpg