Vinaincon

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo bán thanh lý tài sản
Ngày đăng: 03.24.2023
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo bán thanh lý tài sản như Thông báo dưới đây, kèm theo Danh sách tài sản:


0001.jpg


0002.jpg


0003.jpg


0004.jpg


0005.jpg


0006.jpg


0007 sua.jpg0008.jpg


0009.jpg

0009.jpg