Vinaincon

Công tác tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, thể thao của công nhân viên lao động
Ngày đăng: 10.18.2021

Công tác tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, thể thao của

công nhân viên lao động Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Công đoàn Tổng công ty phát động phong trào thi đua trong CNVLĐ ngay từ những tháng đầu năm, tổ chức phát động đăng ký thi đua và trao thưởng cho 2 công trình của Chi nhánh miền Nam, Công ty CP Kết cấu thép Xây dựng Hà Nội và 2 cá nhân tiêu biểu, trao thưởng cho tập thể ban Quản lý dự án LSP và một cá nhân tiêu biểu.

Công đoàn tổ và các đơn vị, Ban quản lý Dự án thực hiện phong trào thể thao tại chỗ như cầu lông, bóng đá mini và giao lưu với các đơn vị thi công cùng dự án để nâng cao sức khỏe. 


z2845246208114_4cc7a2079b7f4a00de12b2f1e7344c45.jpg


Anh Pham Quang Khai.jpg


IMG_0324 (1).JPG

Đ/c Trần Thị Minh Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trao thưởng cho tập thể Chi nhánh miền Nam Vinaincon và cá nhân đ/c Phạm Quang Khải bằng hình thức online 


z2845246279635_6c8eed3363a3afa72ba4fcef83d8e4fb.jpg


z2845246298246_7047d8e6b184355c0fc17cbd3779afeb.jpg


z2845246223314_a74a1dcaf2575c54700c1f2f0a0e0b7e.jpg

IMG_0323.JPG

Đ/c Trần Thị Minh Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trao bằng khen Công đoàn Tổng công ty

cho tập thể và cá nhân BQL Dự án Long sơn. 


thethao1.jpg

Đội bóng dự án Long Sơn 


Thethao3.jpg

Đá bóng giao lưu tại Dự án Long Sơn