Vinaincon

VINAINCON tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018
Ngày đăng: 02.02.2018


Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty, các đồng chí Trưởng, phó các phòng ban chức năng Tổng công ty và các đồng chí Giám đốc, Trưởng một số phòng chức năng của các công ty, chi nhánh, đơn vị thành viên.


Đ/c Nguyễn Gia Du, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đ/c Hoàng Chí Cường, Tổng giám đốc Tổng công ty chủ trì và điều hành Hội nghị.


Tại Hội nghị, đ/c Hoàng Chí Cường, Tổng giám đốc đã trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đây là một năm có nhiều khó khăn cho ngành xây lắp, đặc biệt là xây lắp công nghiệp. Mức tăng trưởng của ngành xây dựng theo Tổng cục thống kê, chủ yếu là lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các dự án giao thông, dân dụng và các tiện ích công cộng khác… tăng trưởng ở mức 8,7%. Riêng đầu tư xây dựng cơ bản trong các ngành công nghiệp nặng: điện, khai khoáng, thép, hóa chất… không có sự tăng trưởng đáng kể, một số lĩnh vực còn giảm sâu. Đặt biệt, khối xây lắp đường dây và trạm chịu ảnh hưởng lớn của việc áp dụng định mức xây dựng cơ bản điều chỉnh thấp hơn nhiều so với thực tế dẫn đến nhiều gói thầu phải hủy, việc triển khai các dự án, gói thầu bị chậm lại…


B14I0822.jpg

Đ/c Hoàng Chí Cường, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo


B14I0846.jpg


Trong bối cảnh như vậy, Tổng Công ty và các đơn vị tập trung khắc phục khó khăn bằng nhiều hướng. Trước hết là tập trung cải tiến hệ thống quản lý, cơ cấu lại tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức lao động, tăng cường công tác tiết kiệm chi phí trên các công trường, đẩy mạnh thu hồi vốn, nâng cao hiệu quả đối với từng hợp đồng. Công tác thi công được đặc biệt quan tâm để đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng công trình, giữ vững uy tín đối với chủ đầu tư, nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh. Đồng thời Tổng Công ty và các đơn vị cũng tích cực tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh mới: các công trình dân dụng, cung ứng vật tư thiết bị, đầu tư mở địa bàn hoạt động ra nước ngoài làm tiền đề cho các năm tới.


Tổng công ty ghi nhận nỗ lực của các công ty, đơn vị, động viên khuyến khích các đơn vị trong khó khăn cần tìm cách khắc phục, tiếp tục cải tiến hệ thống quản trị, cơ cấu lại tổ chức sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, tăng cường công tác tiết kiệm chi phí trên các công trường, đẩy mạnh thu hồi vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh.


Tổng công ty cũng đề ra những định hướng cụ thể đối với lĩnh vực xây lắp, sản xuất công nghiệp, công tác thị trường, tổ chức lao động, tài chính kế toán, kết hợp tài chính với kế hoạch và tổ chức thanh tra thu hồi công nợ, xử lý các tồn tại tài chính và chung hết là công tác tăng cường thông tin và sự gắn kết phối hợp giữa các đơn vị của Tổng Công ty trong sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, sinh hoạt cộng đồng trên nguyên tắc đem lại hiệu quả, nguồn lợi chung cho tất cả các đơn vị, đời sống cán bộ công nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp làm tiền đề cho thương hiệu bền vững và uy tín của doanh nghiệp.


Sau đây là một số hình ảnh các đại biểu tham gia trao đổi ý kiến tại Hội nghị:


B14I0894.jpg

Đ/c Chu Tuấn Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu


B14I0842.jpg

Đ/c Bùi Quang Cảnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 phát biểu


B14I0861.jpg

Đ/c Nguyễn Hữu Ý, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện 4 phát biểu


B14I0876.jpg

Đ/c Hà Quang Sáng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn phát biểu


B14I0878.jpg

Đ/c Hoàng Thế Hiển, Kế toán trưởng Tổng công ty phát biểu


B14I0814.jpg

Đ/c Hoàng Chí Cường, Tổng Giám đốc phát biểu


B14I0948.jpg

Đ/c Nguyễn Gia Du, Chủ tịch HĐQT và đ/c Hoàng Chí Cường, Tổng Giám đốc trao tặng

Cờ thi đua xuất sắc và hoa chúc mừng cho 03 đơn vị: Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức

Công ty THHH MTV Xây lắp điện 2, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5