Vinaincon

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo bán thanh lý và đấu giá tài sản 02 xe ô-tô
Ngày đăng: 05.07.2021
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tiến hành bán đấu giá tài sản thanh lý xe ô-tô 5 chỗ Toyota Crown có biển kiểm soát số 29K 4689  và xe ô-tô 5 chỗ  Toyota Camry có biển kiểm soát số 29L 6494. Chi tiết xem tại Thông báo số 209/TB-VINAINCON-HĐTLTS ngày 06/05/2021 dưới đây:

1.jpg


2.jpg


3.jpg


Ảnh chụp 2 xe:

z2475265621913_99779d4f1668ee57ca6abc33b21d6b90.jpg


z2475265638484_038ca7f2d82cb517019a9a64002bdea7.jpg