Vinaincon

Vật liệu và Kinh doanh khác
CÁC SẢN PHẨM BÊ TÔNG LY TÂM

SẢN PHẨM BÊ TÔNG DO CÁC NHÀ MÁY BÊ TÔNG LY TÂM THUỘC VINAINCON CUNG CẤP :

1. Cọc ống

2. Cọc vuông

3. Trụ điện

4. Ống cống

5. Các cấu kiện đúc sẵn
Coc betong hoan thien2.jpg  Coc betong hoan thien.jpg  Cot thep coc betong.jpg


Coc vuong.jpg  Coc vuong 2.jpg  Thi cong ep coc 2.jpg


Coc ly tam.jpg  Coc ly tam 2.jpg  Cot dien ly tam.jpg 


Coc ly tam 4.jpg  Coc betong 3.jpg  Nha xuong coc betong 4.jpgNHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC