Vinaincon

Chế tạo cơ khí
Công trình Thủy điện Quảng Trị


Tên công trình:                Công trình Thủy điện Quảng Trị

Địa điểm:                         Tỉnh Quảng Trị

Khách hàng/Đối tác:       Tổng Công ty Xây dựng 4.

Giá trị hợp đồng:             77.633.000.000 VND.

Phạm vi công việc: 

- Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đường ống áp lực

- Thi công xây dựng nhà máy;

- Thi công xây dựng đê quai nhà máy;

- Tham gia thi công tháp điều áp.

 

Thời gian thi công:         2005-2007

Nhà máy thủy điện có công suất 64MW với 2 tổ máy cung cấp lên lưới điện quốc gia với điện lượng trung bình hàng năm gần 220 triệu KWh. Hai tổ máy phát điện của nhà máy đã vận hành vào cuối năm 2007, hòa vào lưới điện quốc gia với sản lượng điện 490 triệu KWh. 


Một số ảnh thi công Công trình: 


IMG_1541.jpg


IMG_1460.jpg


IMG_1461.jpg


IMG_1481.jpg


IMG_1545.jpg


IMG_1490.jpg
NHÀ KHO LINFOX LOGISTICS BẮC NINH
VINAINCON - SỨC SỐNG TUỔI 20
CÔNG TY BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC