Vinaincon

Địa chỉ Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 84-208-3823-968 Fax: (84-280) 382 3243
Email: vanthu.qscc@gmail.com
Website: http://ximangquangson.com.vn
IMG_3190.jpgSẢN PHẨM:

Sản phẩm của Xi măng Quang Sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành:

- Xi măng PCB40 rời: Dùng cho bê tông thương phẩm;

- Xi măng PCB40 bao: Dùng cho cấu kiện bê tông, xây trát hoàn thiện công trình;

- Xi măng PCB30 bao: Dùng cho cấu kiện bê tông, xây trát hoàn thiện công trình;

- Xi măng C91: Dùng cho xây trát hoàn thiện công trình.

- Clanke Cpc 50 - TCVN 7024-2013 


Xi măng Quang Sơn sử dụng công nghệ của Cộng hòa Pháp, thiết bị châu Âu với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Nhà máy có công suất thiết kế 4.000 tấn clinker/ngđ (tương đương 1,5 triệu tấn xi măng/năm) với các sản phẩm clinker thương phẩm, xi măng PCB30, PCB40, PC40… được áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 về quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 140001:2004 nên các sản phẩm Xi măng Quang Sơn luôn có chất lượng cao, ổn định; đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các công trình, dự án lớn về giao thông, thủy lợi, thủy điện, công nghiệp, dân dụng.CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 • Chất lượng xi măng được thiết kế sử dụng những kiến thức toàn diện và mới nhất
 • Liên tục duy trì trình độ nhân viên vận hành cao nhất và thiết bị được tinh chỉnh
 • Liên tục duy trì và cải thiện Hệ thống Quản lý chất lượng
 • Sản xuất và tiêu thụ (xi măng và clinker) đạt công suất thiết kế 1,51 triệu tấn/năm
 • Nhận được Chứng chỉ cho Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2008
 • Xây dựng và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đào tạo
 • Áp dụng biểu mẫu chuẩn và căn cứ theo lý lịch thiết bị để kiểm tra duy trì hoạt động ổn định
 • Thực hiện Đánh giá Nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng 6 tháng 1 lần
 • Đánh giá chi phí sản xuất, hiệu quả các công đoạn và chất lượng mỗi tháng 1 lần
 • Đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng mỗi quý 1 lần
 • Thực hiện biện pháp điều chỉnh và phòng ngừa trong vòng 1 tháng sau khi phát hiện vấn đề chưa phù hợp


MỘT SỐ CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG XI MĂNG QUANG SƠN

1. Các công trình công nghiệp:

- Nhà máy DAP2 tại Lào Cai

- Nhà máy Nhiệt điện An Khánh tại Thái Nguyên

- Nhà máy Đạm Hà Bắc (phần mở rộng)

- Nhà máy Samsung tại Bắc Ninh

- Nhà máy Samsung tại Thái Nguyên

- Núi Pháo tại Thái Nguyên

- Các công trình tại các khu công nghiệp:

Khu công nghiệp Nomura tại Hải Phòng;

Khu công nghiệp VSIP tại Bắc Ninh

Khu công nghiệp Quế Võ tại Bắc Ninh

Khu công nghiệp Bình Xuyên tại Vĩnh Phúc;

Khu công nghiệp Quang Minh tại Hà Nội

Khu công nghiệp Thăng Long tại Hà Nội

Khu công nghiệp An Khánh tại Hà Nội


2. Các công trình giao thông:

- Đại lộ Thăng Long

- Đường Quốc lộ 3 mới (đoạn Hà Nội – Thái Nguyên)

- Đường cao tốc xuyên Á (đoạn Hà Nội – Lao Cai)

- Đường bê tông tỉnh lộ 310 (Vĩnh Phúc);


3. Các công trình tại các khu đô thị:

- Khu đô thị Ciputra tại Hà Nội

- Khu đô thị Văn phú tại Hà Nội

- Khu đô thị Trung Yên tại Hà Nội

- Khu đô thị Bắc An Khánh tại Hà Nội

- Thiên Đường Bảo Sơn tại Hà Nội

- Vincom

- Tòa nhà No4-UDIC

- Tòa nhà tập đoàn Hà Đô tại Hà Nội


4. Các công trình thủy điện: 

- Công trình thủy điện Chiêm Hóa tại Tuyên Quang

- Công trình thủy điện Bản Rạ tại Cao Bằng

- Công trình thủy điện Hoa Thám tại Cao Bằng

- Công trình thủy điện Nặm Cắt tại Bắc Kạn

- Công trình thủy điện Bắc Giang 1 tại Lạng Sơn

- Công trình thủy điện Khánh Khê tại Lạng Sơn

- Công trình thủy điện Sông Bạc tại Hà Giang,

- Công trình thủy điện Sông Chảy 5 tại Hà Giang,

- Công trình thủy điện Sông Miện 3 tại Hà Giang,

- Công trình thủy điện Bảo Lâm tại Cao Bằng,

- Công trình thủy điện Vĩnh Hà tại Lào Cai,

- Công trình thủy điện Bắc Mê tại Hà Giang


5. Các công trình khác: :

- Trụ sở Bộ Công an tại Hà Nội

- Tòa nhà Bảo hiểm Xã hội tại Cao Bằng

- Bệnh viện 500 giường tại Bắc Kạn

- Tòa nhà Vietinbank tại Vĩnh Phúc

- Tòa nhà Ngân hàng Quân đội MB tại Phú Thọ

- Tòa nhà Vietel, Prime tại Thái Nguyên

- Nhà máy nước sạch Bắc Kạn

- Trường cấp II Yên Hòa tại Hà Nội

- Nhà máy nước Việt Nhật

- Công trình cáp treo SapaMỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG QUANG SƠN:


DSC01695.JPG  DSC01654.JPG  SAM_1938.JPG


DSC04686.JPG  DSC04697.JPG  DSC04690.JPG  


Địa chỉ Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 84-208-3823-968 Fax: (84-280) 382 3243
Email: vanthu.qscc@gmail.com
Website: http://ximangquangson.com.vn
IMG_3190.jpgSẢN PHẨM:

Sản phẩm của Xi măng Quang Sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành:

- Xi măng PCB40 rời: Dùng cho bê tông thương phẩm;

- Xi măng PCB40 bao: Dùng cho cấu kiện bê tông, xây trát hoàn thiện công trình;

- Xi măng PCB30 bao: Dùng cho cấu kiện bê tông, xây trát hoàn thiện công trình;

- Xi măng C91: Dùng cho xây trát hoàn thiện công trình.

- Clanke Cpc 50 - TCVN 7024-2013 


Xi măng Quang Sơn sử dụng công nghệ của Cộng hòa Pháp, thiết bị châu Âu với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Nhà máy có công suất thiết kế 4.000 tấn clinker/ngđ (tương đương 1,5 triệu tấn xi măng/năm) với các sản phẩm clinker thương phẩm, xi măng PCB30, PCB40, PC40… được áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 về quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 140001:2004 nên các sản phẩm Xi măng Quang Sơn luôn có chất lượng cao, ổn định; đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các công trình, dự án lớn về giao thông, thủy lợi, thủy điện, công nghiệp, dân dụng.CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 • Chất lượng xi măng được thiết kế sử dụng những kiến thức toàn diện và mới nhất
 • Liên tục duy trì trình độ nhân viên vận hành cao nhất và thiết bị được tinh chỉnh
 • Liên tục duy trì và cải thiện Hệ thống Quản lý chất lượng
 • Sản xuất và tiêu thụ (xi măng và clinker) đạt công suất thiết kế 1,51 triệu tấn/năm
 • Nhận được Chứng chỉ cho Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2008
 • Xây dựng và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đào tạo
 • Áp dụng biểu mẫu chuẩn và căn cứ theo lý lịch thiết bị để kiểm tra duy trì hoạt động ổn định
 • Thực hiện Đánh giá Nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng 6 tháng 1 lần
 • Đánh giá chi phí sản xuất, hiệu quả các công đoạn và chất lượng mỗi tháng 1 lần
 • Đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng mỗi quý 1 lần
 • Thực hiện biện pháp điều chỉnh và phòng ngừa trong vòng 1 tháng sau khi phát hiện vấn đề chưa phù hợp


MỘT SỐ CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG XI MĂNG QUANG SƠN

1. Các công trình công nghiệp:

- Nhà máy DAP2 tại Lào Cai

- Nhà máy Nhiệt điện An Khánh tại Thái Nguyên

- Nhà máy Đạm Hà Bắc (phần mở rộng)

- Nhà máy Samsung tại Bắc Ninh

- Nhà máy Samsung tại Thái Nguyên

- Núi Pháo tại Thái Nguyên

- Các công trình tại các khu công nghiệp:

Khu công nghiệp Nomura tại Hải Phòng;

Khu công nghiệp VSIP tại Bắc Ninh

Khu công nghiệp Quế Võ tại Bắc Ninh

Khu công nghiệp Bình Xuyên tại Vĩnh Phúc;

Khu công nghiệp Quang Minh tại Hà Nội

Khu công nghiệp Thăng Long tại Hà Nội

Khu công nghiệp An Khánh tại Hà Nội


2. Các công trình giao thông:

- Đại lộ Thăng Long

- Đường Quốc lộ 3 mới (đoạn Hà Nội – Thái Nguyên)

- Đường cao tốc xuyên Á (đoạn Hà Nội – Lao Cai)

- Đường bê tông tỉnh lộ 310 (Vĩnh Phúc);


3. Các công trình tại các khu đô thị:

- Khu đô thị Ciputra tại Hà Nội

- Khu đô thị Văn phú tại Hà Nội

- Khu đô thị Trung Yên tại Hà Nội

- Khu đô thị Bắc An Khánh tại Hà Nội

- Thiên Đường Bảo Sơn tại Hà Nội

- Vincom

- Tòa nhà No4-UDIC

- Tòa nhà tập đoàn Hà Đô tại Hà Nội


4. Các công trình thủy điện: 

- Công trình thủy điện Chiêm Hóa tại Tuyên Quang

- Công trình thủy điện Bản Rạ tại Cao Bằng

- Công trình thủy điện Hoa Thám tại Cao Bằng

- Công trình thủy điện Nặm Cắt tại Bắc Kạn

- Công trình thủy điện Bắc Giang 1 tại Lạng Sơn

- Công trình thủy điện Khánh Khê tại Lạng Sơn

- Công trình thủy điện Sông Bạc tại Hà Giang,

- Công trình thủy điện Sông Chảy 5 tại Hà Giang,

- Công trình thủy điện Sông Miện 3 tại Hà Giang,

- Công trình thủy điện Bảo Lâm tại Cao Bằng,

- Công trình thủy điện Vĩnh Hà tại Lào Cai,

- Công trình thủy điện Bắc Mê tại Hà Giang


5. Các công trình khác: :

- Trụ sở Bộ Công an tại Hà Nội

- Tòa nhà Bảo hiểm Xã hội tại Cao Bằng

- Bệnh viện 500 giường tại Bắc Kạn

- Tòa nhà Vietinbank tại Vĩnh Phúc

- Tòa nhà Ngân hàng Quân đội MB tại Phú Thọ

- Tòa nhà Vietel, Prime tại Thái Nguyên

- Nhà máy nước sạch Bắc Kạn

- Trường cấp II Yên Hòa tại Hà Nội

- Nhà máy nước Việt Nhật

- Công trình cáp treo SapaMỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG QUANG SƠN:


DSC01695.JPG  DSC01654.JPG  SAM_1938.JPG


DSC04686.JPG  DSC04697.JPG  DSC04690.JPG  


Địa chỉ Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 84-208-3823-968 Fax: (84-280) 382 3243
Email: vanthu.qscc@gmail.com
Website: http://ximangquangson.com.vn
IMG_3190.jpgSẢN PHẨM:

Sản phẩm của Xi măng Quang Sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành:

- Xi măng PCB40 rời: Dùng cho bê tông thương phẩm;

- Xi măng PCB40 bao: Dùng cho cấu kiện bê tông, xây trát hoàn thiện công trình;

- Xi măng PCB30 bao: Dùng cho cấu kiện bê tông, xây trát hoàn thiện công trình;

- Xi măng C91: Dùng cho xây trát hoàn thiện công trình.

- Clanke Cpc 50 - TCVN 7024-2013 


Xi măng Quang Sơn sử dụng công nghệ của Cộng hòa Pháp, thiết bị châu Âu với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Nhà máy có công suất thiết kế 4.000 tấn clinker/ngđ (tương đương 1,5 triệu tấn xi măng/năm) với các sản phẩm clinker thương phẩm, xi măng PCB30, PCB40, PC40… được áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 về quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 140001:2004 nên các sản phẩm Xi măng Quang Sơn luôn có chất lượng cao, ổn định; đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các công trình, dự án lớn về giao thông, thủy lợi, thủy điện, công nghiệp, dân dụng.CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 • Chất lượng xi măng được thiết kế sử dụng những kiến thức toàn diện và mới nhất
 • Liên tục duy trì trình độ nhân viên vận hành cao nhất và thiết bị được tinh chỉnh
 • Liên tục duy trì và cải thiện Hệ thống Quản lý chất lượng
 • Sản xuất và tiêu thụ (xi măng và clinker) đạt công suất thiết kế 1,51 triệu tấn/năm
 • Nhận được Chứng chỉ cho Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2008
 • Xây dựng và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đào tạo
 • Áp dụng biểu mẫu chuẩn và căn cứ theo lý lịch thiết bị để kiểm tra duy trì hoạt động ổn định
 • Thực hiện Đánh giá Nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng 6 tháng 1 lần
 • Đánh giá chi phí sản xuất, hiệu quả các công đoạn và chất lượng mỗi tháng 1 lần
 • Đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng mỗi quý 1 lần
 • Thực hiện biện pháp điều chỉnh và phòng ngừa trong vòng 1 tháng sau khi phát hiện vấn đề chưa phù hợp


MỘT SỐ CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG XI MĂNG QUANG SƠN

1. Các công trình công nghiệp:

- Nhà máy DAP2 tại Lào Cai

- Nhà máy Nhiệt điện An Khánh tại Thái Nguyên

- Nhà máy Đạm Hà Bắc (phần mở rộng)

- Nhà máy Samsung tại Bắc Ninh

- Nhà máy Samsung tại Thái Nguyên

- Núi Pháo tại Thái Nguyên

- Các công trình tại các khu công nghiệp:

Khu công nghiệp Nomura tại Hải Phòng;

Khu công nghiệp VSIP tại Bắc Ninh

Khu công nghiệp Quế Võ tại Bắc Ninh

Khu công nghiệp Bình Xuyên tại Vĩnh Phúc;

Khu công nghiệp Quang Minh tại Hà Nội

Khu công nghiệp Thăng Long tại Hà Nội

Khu công nghiệp An Khánh tại Hà Nội


2. Các công trình giao thông:

- Đại lộ Thăng Long

- Đường Quốc lộ 3 mới (đoạn Hà Nội – Thái Nguyên)

- Đường cao tốc xuyên Á (đoạn Hà Nội – Lao Cai)

- Đường bê tông tỉnh lộ 310 (Vĩnh Phúc);


3. Các công trình tại các khu đô thị:

- Khu đô thị Ciputra tại Hà Nội

- Khu đô thị Văn phú tại Hà Nội

- Khu đô thị Trung Yên tại Hà Nội

- Khu đô thị Bắc An Khánh tại Hà Nội

- Thiên Đường Bảo Sơn tại Hà Nội

- Vincom

- Tòa nhà No4-UDIC

- Tòa nhà tập đoàn Hà Đô tại Hà Nội


4. Các công trình thủy điện: 

- Công trình thủy điện Chiêm Hóa tại Tuyên Quang

- Công trình thủy điện Bản Rạ tại Cao Bằng

- Công trình thủy điện Hoa Thám tại Cao Bằng

- Công trình thủy điện Nặm Cắt tại Bắc Kạn

- Công trình thủy điện Bắc Giang 1 tại Lạng Sơn

- Công trình thủy điện Khánh Khê tại Lạng Sơn

- Công trình thủy điện Sông Bạc tại Hà Giang,

- Công trình thủy điện Sông Chảy 5 tại Hà Giang,

- Công trình thủy điện Sông Miện 3 tại Hà Giang,

- Công trình thủy điện Bảo Lâm tại Cao Bằng,

- Công trình thủy điện Vĩnh Hà tại Lào Cai,

- Công trình thủy điện Bắc Mê tại Hà Giang


5. Các công trình khác: :

- Trụ sở Bộ Công an tại Hà Nội

- Tòa nhà Bảo hiểm Xã hội tại Cao Bằng

- Bệnh viện 500 giường tại Bắc Kạn

- Tòa nhà Vietinbank tại Vĩnh Phúc

- Tòa nhà Ngân hàng Quân đội MB tại Phú Thọ

- Tòa nhà Vietel, Prime tại Thái Nguyên

- Nhà máy nước sạch Bắc Kạn

- Trường cấp II Yên Hòa tại Hà Nội

- Nhà máy nước Việt Nhật

- Công trình cáp treo SapaMỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG QUANG SƠN:


DSC01695.JPG  DSC01654.JPG  SAM_1938.JPG


DSC04686.JPG  DSC04697.JPG  DSC04690.JPG  


Địa chỉ Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 84-208-3823-968 Fax: (84-280) 382 3243
Email: vanthu.qscc@gmail.com
Website: http://ximangquangson.com.vn
IMG_3190.jpgSẢN PHẨM:

Sản phẩm của Xi măng Quang Sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành:

- Xi măng PCB40 rời: Dùng cho bê tông thương phẩm;

- Xi măng PCB40 bao: Dùng cho cấu kiện bê tông, xây trát hoàn thiện công trình;

- Xi măng PCB30 bao: Dùng cho cấu kiện bê tông, xây trát hoàn thiện công trình;

- Xi măng C91: Dùng cho xây trát hoàn thiện công trình.

- Clanke Cpc 50 - TCVN 7024-2013 


Xi măng Quang Sơn sử dụng công nghệ của Cộng hòa Pháp, thiết bị châu Âu với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Nhà máy có công suất thiết kế 4.000 tấn clinker/ngđ (tương đương 1,5 triệu tấn xi măng/năm) với các sản phẩm clinker thương phẩm, xi măng PCB30, PCB40, PC40… được áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 về quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 140001:2004 nên các sản phẩm Xi măng Quang Sơn luôn có chất lượng cao, ổn định; đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các công trình, dự án lớn về giao thông, thủy lợi, thủy điện, công nghiệp, dân dụng.CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 • Chất lượng xi măng được thiết kế sử dụng những kiến thức toàn diện và mới nhất
 • Liên tục duy trì trình độ nhân viên vận hành cao nhất và thiết bị được tinh chỉnh
 • Liên tục duy trì và cải thiện Hệ thống Quản lý chất lượng
 • Sản xuất và tiêu thụ (xi măng và clinker) đạt công suất thiết kế 1,51 triệu tấn/năm
 • Nhận được Chứng chỉ cho Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2008
 • Xây dựng và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đào tạo
 • Áp dụng biểu mẫu chuẩn và căn cứ theo lý lịch thiết bị để kiểm tra duy trì hoạt động ổn định
 • Thực hiện Đánh giá Nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng 6 tháng 1 lần
 • Đánh giá chi phí sản xuất, hiệu quả các công đoạn và chất lượng mỗi tháng 1 lần
 • Đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng mỗi quý 1 lần
 • Thực hiện biện pháp điều chỉnh và phòng ngừa trong vòng 1 tháng sau khi phát hiện vấn đề chưa phù hợp


MỘT SỐ CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG XI MĂNG QUANG SƠN

1. Các công trình công nghiệp:

- Nhà máy DAP2 tại Lào Cai

- Nhà máy Nhiệt điện An Khánh tại Thái Nguyên

- Nhà máy Đạm Hà Bắc (phần mở rộng)

- Nhà máy Samsung tại Bắc Ninh

- Nhà máy Samsung tại Thái Nguyên

- Núi Pháo tại Thái Nguyên

- Các công trình tại các khu công nghiệp:

Khu công nghiệp Nomura tại Hải Phòng;

Khu công nghiệp VSIP tại Bắc Ninh

Khu công nghiệp Quế Võ tại Bắc Ninh

Khu công nghiệp Bình Xuyên tại Vĩnh Phúc;

Khu công nghiệp Quang Minh tại Hà Nội

Khu công nghiệp Thăng Long tại Hà Nội

Khu công nghiệp An Khánh tại Hà Nội


2. Các công trình giao thông:

- Đại lộ Thăng Long

- Đường Quốc lộ 3 mới (đoạn Hà Nội – Thái Nguyên)

- Đường cao tốc xuyên Á (đoạn Hà Nội – Lao Cai)

- Đường bê tông tỉnh lộ 310 (Vĩnh Phúc);


3. Các công trình tại các khu đô thị:

- Khu đô thị Ciputra tại Hà Nội

- Khu đô thị Văn phú tại Hà Nội

- Khu đô thị Trung Yên tại Hà Nội

- Khu đô thị Bắc An Khánh tại Hà Nội

- Thiên Đường Bảo Sơn tại Hà Nội

- Vincom

- Tòa nhà No4-UDIC

- Tòa nhà tập đoàn Hà Đô tại Hà Nội


4. Các công trình thủy điện: 

- Công trình thủy điện Chiêm Hóa tại Tuyên Quang

- Công trình thủy điện Bản Rạ tại Cao Bằng

- Công trình thủy điện Hoa Thám tại Cao Bằng

- Công trình thủy điện Nặm Cắt tại Bắc Kạn

- Công trình thủy điện Bắc Giang 1 tại Lạng Sơn

- Công trình thủy điện Khánh Khê tại Lạng Sơn

- Công trình thủy điện Sông Bạc tại Hà Giang,

- Công trình thủy điện Sông Chảy 5 tại Hà Giang,

- Công trình thủy điện Sông Miện 3 tại Hà Giang,

- Công trình thủy điện Bảo Lâm tại Cao Bằng,

- Công trình thủy điện Vĩnh Hà tại Lào Cai,

- Công trình thủy điện Bắc Mê tại Hà Giang


5. Các công trình khác: :

- Trụ sở Bộ Công an tại Hà Nội

- Tòa nhà Bảo hiểm Xã hội tại Cao Bằng

- Bệnh viện 500 giường tại Bắc Kạn

- Tòa nhà Vietinbank tại Vĩnh Phúc

- Tòa nhà Ngân hàng Quân đội MB tại Phú Thọ

- Tòa nhà Vietel, Prime tại Thái Nguyên

- Nhà máy nước sạch Bắc Kạn

- Trường cấp II Yên Hòa tại Hà Nội

- Nhà máy nước Việt Nhật

- Công trình cáp treo SapaMỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG QUANG SƠN:


DSC01695.JPG  DSC01654.JPG  SAM_1938.JPG


DSC04686.JPG  DSC04697.JPG  DSC04690.JPG  


Địa chỉ Xã Quang Sơn, Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 84-208-3823-968 Fax: (84-280) 382 3243
Email: vanthu.qscc@gmail.com
Website: http://ximangquangson.com.vn
IMG_3190.jpgSẢN PHẨM:

Sản phẩm của Xi măng Quang Sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành:

- Xi măng PCB40 rời: Dùng cho bê tông thương phẩm;

- Xi măng PCB40 bao: Dùng cho cấu kiện bê tông, xây trát hoàn thiện công trình;

- Xi măng PCB30 bao: Dùng cho cấu kiện bê tông, xây trát hoàn thiện công trình;

- Xi măng C91: Dùng cho xây trát hoàn thiện công trình.

- Clanke Cpc 50 - TCVN 7024-2013 


Xi măng Quang Sơn sử dụng công nghệ của Cộng hòa Pháp, thiết bị châu Âu với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Nhà máy có công suất thiết kế 4.000 tấn clinker/ngđ (tương đương 1,5 triệu tấn xi măng/năm) với các sản phẩm clinker thương phẩm, xi măng PCB30, PCB40, PC40… được áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 về quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 140001:2004 nên các sản phẩm Xi măng Quang Sơn luôn có chất lượng cao, ổn định; đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các công trình, dự án lớn về giao thông, thủy lợi, thủy điện, công nghiệp, dân dụng.CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 • Chất lượng xi măng được thiết kế sử dụng những kiến thức toàn diện và mới nhất
 • Liên tục duy trì trình độ nhân viên vận hành cao nhất và thiết bị được tinh chỉnh
 • Liên tục duy trì và cải thiện Hệ thống Quản lý chất lượng
 • Sản xuất và tiêu thụ (xi măng và clinker) đạt công suất thiết kế 1,51 triệu tấn/năm
 • Nhận được Chứng chỉ cho Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001:2008
 • Xây dựng và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đào tạo
 • Áp dụng biểu mẫu chuẩn và căn cứ theo lý lịch thiết bị để kiểm tra duy trì hoạt động ổn định
 • Thực hiện Đánh giá Nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng 6 tháng 1 lần
 • Đánh giá chi phí sản xuất, hiệu quả các công đoạn và chất lượng mỗi tháng 1 lần
 • Đánh giá mức độ thỏa mãn của khách hàng mỗi quý 1 lần
 • Thực hiện biện pháp điều chỉnh và phòng ngừa trong vòng 1 tháng sau khi phát hiện vấn đề chưa phù hợp


MỘT SỐ CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG XI MĂNG QUANG SƠN

1. Các công trình công nghiệp:

- Nhà máy DAP2 tại Lào Cai

- Nhà máy Nhiệt điện An Khánh tại Thái Nguyên

- Nhà máy Đạm Hà Bắc (phần mở rộng)

- Nhà máy Samsung tại Bắc Ninh

- Nhà máy Samsung tại Thái Nguyên

- Núi Pháo tại Thái Nguyên

- Các công trình tại các khu công nghiệp:

Khu công nghiệp Nomura tại Hải Phòng;

Khu công nghiệp VSIP tại Bắc Ninh

Khu công nghiệp Quế Võ tại Bắc Ninh

Khu công nghiệp Bình Xuyên tại Vĩnh Phúc;

Khu công nghiệp Quang Minh tại Hà Nội

Khu công nghiệp Thăng Long tại Hà Nội

Khu công nghiệp An Khánh tại Hà Nội


2. Các công trình giao thông:

- Đại lộ Thăng Long

- Đường Quốc lộ 3 mới (đoạn Hà Nội – Thái Nguyên)

- Đường cao tốc xuyên Á (đoạn Hà Nội – Lao Cai)

- Đường bê tông tỉnh lộ 310 (Vĩnh Phúc);


3. Các công trình tại các khu đô thị:

- Khu đô thị Ciputra tại Hà Nội

- Khu đô thị Văn phú tại Hà Nội

- Khu đô thị Trung Yên tại Hà Nội

- Khu đô thị Bắc An Khánh tại Hà Nội

- Thiên Đường Bảo Sơn tại Hà Nội

- Vincom

- Tòa nhà No4-UDIC

- Tòa nhà tập đoàn Hà Đô tại Hà Nội


4. Các công trình thủy điện: 

- Công trình thủy điện Chiêm Hóa tại Tuyên Quang

- Công trình thủy điện Bản Rạ tại Cao Bằng

- Công trình thủy điện Hoa Thám tại Cao Bằng

- Công trình thủy điện Nặm Cắt tại Bắc Kạn

- Công trình thủy điện Bắc Giang 1 tại Lạng Sơn

- Công trình thủy điện Khánh Khê tại Lạng Sơn

- Công trình thủy điện Sông Bạc tại Hà Giang,

- Công trình thủy điện Sông Chảy 5 tại Hà Giang,

- Công trình thủy điện Sông Miện 3 tại Hà Giang,

- Công trình thủy điện Bảo Lâm tại Cao Bằng,

- Công trình thủy điện Vĩnh Hà tại Lào Cai,

- Công trình thủy điện Bắc Mê tại Hà Giang


5. Các công trình khác: :

- Trụ sở Bộ Công an tại Hà Nội

- Tòa nhà Bảo hiểm Xã hội tại Cao Bằng

- Bệnh viện 500 giường tại Bắc Kạn

- Tòa nhà Vietinbank tại Vĩnh Phúc

- Tòa nhà Ngân hàng Quân đội MB tại Phú Thọ

- Tòa nhà Vietel, Prime tại Thái Nguyên

- Nhà máy nước sạch Bắc Kạn

- Trường cấp II Yên Hòa tại Hà Nội

- Nhà máy nước Việt Nhật

- Công trình cáp treo SapaMỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI NHÀ MÁY XI MĂNG QUANG SƠN:


DSC01695.JPG  DSC01654.JPG  SAM_1938.JPG


DSC04686.JPG  DSC04697.JPG  DSC04690.JPG