Vinaincon

Địa chỉ Số 158 Phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3858 3052 Fax: (84-4) 3858 3013
Email: infor@ici.com.vn
Website: www.icic.com.vn
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng đến nhóm A; 

- Các công trình kỹ thuật hạ tầng, khu công nghiệp và khu dân cư; 

- Công trình giao thông đường bộ, cầu cảng, thuỷ lợi; 

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp, công trình nguồn điện;

- Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện nước, đo lường, phòng chống cháy; 

- Sản xuất kết cấu thép, nhà tiền chế, thiết bị phi tiêu chuẩn, tấm lợp kim loại và phụ kiện, sản xuất các loại vật liệu xây dựng, các sản phẩm bê tông; 

- Kinh doanh du lịch khách sạn (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ trường); 

- Mua, bán, xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật, vật liệu xây dựng;  

- Dịch vụ vận tải đường bộ, đại lý hàng hoá, cho thuê thiết bị và kho bãi; 

- Tư vấn đầu tư, lâp dự án và lập tổng dự toán, quản lý dự án (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 220KV; 

- Lập dự án đầu tư xây dựng; Kinh doanh bất động sản; 

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện. Hình ảnh một số công trình do ICIC đầu tư và thi công:


Tru so BIDV Quang Minh.jpg

Phòng Giao dịch Quang Minh - Ngân hàng Đầu tư  & Phát triển Việt Nam (BIDV)


Nha ga qte san bay DNang.jpg

Nhà ga Quốc tế sân bay Đà Nẵng

Tru so Bo KH CN.jpg

Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ


Khu nha o cao tang NganHangPTNT.jpg

Phối cảnh Khu nhà ở của Ngân hàng Phát triển Nông thôn


DACauBuou01.jpg

Đầu tư và xây dựng Tổ hợp Nhà ở, Văn phòng Cầu Bươu
Địa chỉ Số 158 Phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3858 3052 Fax: (84-4) 3858 3013
Email: infor@ici.com.vn
Website: www.icic.com.vn
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng đến nhóm A; 

- Các công trình kỹ thuật hạ tầng, khu công nghiệp và khu dân cư; 

- Công trình giao thông đường bộ, cầu cảng, thuỷ lợi; 

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp, công trình nguồn điện;

- Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện nước, đo lường, phòng chống cháy; 

- Sản xuất kết cấu thép, nhà tiền chế, thiết bị phi tiêu chuẩn, tấm lợp kim loại và phụ kiện, sản xuất các loại vật liệu xây dựng, các sản phẩm bê tông; 

- Kinh doanh du lịch khách sạn (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ trường); 

- Mua, bán, xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật, vật liệu xây dựng;  

- Dịch vụ vận tải đường bộ, đại lý hàng hoá, cho thuê thiết bị và kho bãi; 

- Tư vấn đầu tư, lâp dự án và lập tổng dự toán, quản lý dự án (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 220KV; 

- Lập dự án đầu tư xây dựng; Kinh doanh bất động sản; 

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện. Hình ảnh một số công trình do ICIC đầu tư và thi công:


Tru so BIDV Quang Minh.jpg

Phòng Giao dịch Quang Minh - Ngân hàng Đầu tư  & Phát triển Việt Nam (BIDV)


Nha ga qte san bay DNang.jpg

Nhà ga Quốc tế sân bay Đà Nẵng

Tru so Bo KH CN.jpg

Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ


Khu nha o cao tang NganHangPTNT.jpg

Phối cảnh Khu nhà ở của Ngân hàng Phát triển Nông thôn


DACauBuou01.jpg

Đầu tư và xây dựng Tổ hợp Nhà ở, Văn phòng Cầu Bươu
Địa chỉ Số 158 Phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3858 3052 Fax: (84-4) 3858 3013
Email: infor@ici.com.vn
Website: www.icic.com.vn
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng đến nhóm A; 

- Các công trình kỹ thuật hạ tầng, khu công nghiệp và khu dân cư; 

- Công trình giao thông đường bộ, cầu cảng, thuỷ lợi; 

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp, công trình nguồn điện;

- Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện nước, đo lường, phòng chống cháy; 

- Sản xuất kết cấu thép, nhà tiền chế, thiết bị phi tiêu chuẩn, tấm lợp kim loại và phụ kiện, sản xuất các loại vật liệu xây dựng, các sản phẩm bê tông; 

- Kinh doanh du lịch khách sạn (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ trường); 

- Mua, bán, xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật, vật liệu xây dựng;  

- Dịch vụ vận tải đường bộ, đại lý hàng hoá, cho thuê thiết bị và kho bãi; 

- Tư vấn đầu tư, lâp dự án và lập tổng dự toán, quản lý dự án (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 220KV; 

- Lập dự án đầu tư xây dựng; Kinh doanh bất động sản; 

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện. Hình ảnh một số công trình do ICIC đầu tư và thi công:


Tru so BIDV Quang Minh.jpg

Phòng Giao dịch Quang Minh - Ngân hàng Đầu tư  & Phát triển Việt Nam (BIDV)


Nha ga qte san bay DNang.jpg

Nhà ga Quốc tế sân bay Đà Nẵng

Tru so Bo KH CN.jpg

Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ


Khu nha o cao tang NganHangPTNT.jpg

Phối cảnh Khu nhà ở của Ngân hàng Phát triển Nông thôn


DACauBuou01.jpg

Đầu tư và xây dựng Tổ hợp Nhà ở, Văn phòng Cầu Bươu
Địa chỉ Số 158 Phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3858 3052 Fax: (84-4) 3858 3013
Email: infor@ici.com.vn
Website: www.icic.com.vn
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng đến nhóm A; 

- Các công trình kỹ thuật hạ tầng, khu công nghiệp và khu dân cư; 

- Công trình giao thông đường bộ, cầu cảng, thuỷ lợi; 

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp, công trình nguồn điện;

- Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện nước, đo lường, phòng chống cháy; 

- Sản xuất kết cấu thép, nhà tiền chế, thiết bị phi tiêu chuẩn, tấm lợp kim loại và phụ kiện, sản xuất các loại vật liệu xây dựng, các sản phẩm bê tông; 

- Kinh doanh du lịch khách sạn (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ trường); 

- Mua, bán, xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật, vật liệu xây dựng;  

- Dịch vụ vận tải đường bộ, đại lý hàng hoá, cho thuê thiết bị và kho bãi; 

- Tư vấn đầu tư, lâp dự án và lập tổng dự toán, quản lý dự án (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 220KV; 

- Lập dự án đầu tư xây dựng; Kinh doanh bất động sản; 

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện. Hình ảnh một số công trình do ICIC đầu tư và thi công:


Tru so BIDV Quang Minh.jpg

Phòng Giao dịch Quang Minh - Ngân hàng Đầu tư  & Phát triển Việt Nam (BIDV)


Nha ga qte san bay DNang.jpg

Nhà ga Quốc tế sân bay Đà Nẵng

Tru so Bo KH CN.jpg

Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ


Khu nha o cao tang NganHangPTNT.jpg

Phối cảnh Khu nhà ở của Ngân hàng Phát triển Nông thôn


DACauBuou01.jpg

Đầu tư và xây dựng Tổ hợp Nhà ở, Văn phòng Cầu Bươu
Địa chỉ Số 158 Phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3858 3052 Fax: (84-4) 3858 3013
Email: infor@ici.com.vn
Website: www.icic.com.vn
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

- Xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng đến nhóm A; 

- Các công trình kỹ thuật hạ tầng, khu công nghiệp và khu dân cư; 

- Công trình giao thông đường bộ, cầu cảng, thuỷ lợi; 

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp, công trình nguồn điện;

- Lắp đặt thiết bị công nghệ, điện nước, đo lường, phòng chống cháy; 

- Sản xuất kết cấu thép, nhà tiền chế, thiết bị phi tiêu chuẩn, tấm lợp kim loại và phụ kiện, sản xuất các loại vật liệu xây dựng, các sản phẩm bê tông; 

- Kinh doanh du lịch khách sạn (không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ trường); 

- Mua, bán, xuất nhập khẩu thiết bị, vật tư kỹ thuật, vật liệu xây dựng;  

- Dịch vụ vận tải đường bộ, đại lý hàng hoá, cho thuê thiết bị và kho bãi; 

- Tư vấn đầu tư, lâp dự án và lập tổng dự toán, quản lý dự án (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);

- Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 220KV; 

- Lập dự án đầu tư xây dựng; Kinh doanh bất động sản; 

- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; 

- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng, lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện. Hình ảnh một số công trình do ICIC đầu tư và thi công:


Tru so BIDV Quang Minh.jpg

Phòng Giao dịch Quang Minh - Ngân hàng Đầu tư  & Phát triển Việt Nam (BIDV)


Nha ga qte san bay DNang.jpg

Nhà ga Quốc tế sân bay Đà Nẵng

Tru so Bo KH CN.jpg

Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ


Khu nha o cao tang NganHangPTNT.jpg

Phối cảnh Khu nhà ở của Ngân hàng Phát triển Nông thôn


DACauBuou01.jpg

Đầu tư và xây dựng Tổ hợp Nhà ở, Văn phòng Cầu Bươu