Vinaincon

Địa chỉ KCN Vàm Cống, Quốc lộ 91, Khóm An Hưng, Phường Mỹ Thới, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (84-76) 393 1185 Fax: (84-76) 393 1187
Email: btltag@vnn.vn
Website: http://www.aceco.com.vn


ACE 1.jpg     ace2.jpgNGÀNH NGHỀ KINH DOANH:1- Sản xuất công nghiệp:
Sản xuất các sản phẩm bê tông theo công nghệ ly tâm-ly tâm ứng lực trước như: trụ điện, cọc cừ, ống cống theo công nghệ Nhật Bản và cấu kiện bê tông các loại. Sản xuất các thiết bị nâng như: cầu trục, cổng trục các loại, có tải trọng đến 15 tấn, sản xuất và lắp đặt khung nhà xưởng công nghiệp, các sản phẩm cơ khí phi tiêu chuẩn khác. Chế tạo các thiết bị gia công nòng thép ứng lực.


2- Xây lắp công nghiệp và dân dụng:
Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng công cộng và cơ sở hạ tầng. xây lắp đường dây và trạm biến điện đến 110kV. Thi công ép cọc các công trình xây dựng và công nghiệp.


3- Kinh doanh vật liệu xây dựng, vận chuyển hàng hóa:
Kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư và thiết bị kyõ thuật, các sản phẩm cơ khí chuyên dùng cho bê tông công nghiệp. Vận chuyển hàng hóa.


4- Tư vấn thiết kế & chuyển giao công nghệ:
Thiết kế các sản phẩm bê tông ly tâm – bê tông ly tâm dự ứng lực trước, cấu kiện bê tông đúc sẵn,các sản phẩm cơ khí và thiết bị nâng. Tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bê tông công nghệp.


Địa chỉ KCN Vàm Cống, Quốc lộ 91, Khóm An Hưng, Phường Mỹ Thới, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (84-76) 393 1185 Fax: (84-76) 393 1187
Email: btltag@vnn.vn
Website: http://www.aceco.com.vn


ACE 1.jpg     ace2.jpgNGÀNH NGHỀ KINH DOANH:1- Sản xuất công nghiệp:
Sản xuất các sản phẩm bê tông theo công nghệ ly tâm-ly tâm ứng lực trước như: trụ điện, cọc cừ, ống cống theo công nghệ Nhật Bản và cấu kiện bê tông các loại. Sản xuất các thiết bị nâng như: cầu trục, cổng trục các loại, có tải trọng đến 15 tấn, sản xuất và lắp đặt khung nhà xưởng công nghiệp, các sản phẩm cơ khí phi tiêu chuẩn khác. Chế tạo các thiết bị gia công nòng thép ứng lực.


2- Xây lắp công nghiệp và dân dụng:
Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng công cộng và cơ sở hạ tầng. xây lắp đường dây và trạm biến điện đến 110kV. Thi công ép cọc các công trình xây dựng và công nghiệp.


3- Kinh doanh vật liệu xây dựng, vận chuyển hàng hóa:
Kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư và thiết bị kyõ thuật, các sản phẩm cơ khí chuyên dùng cho bê tông công nghiệp. Vận chuyển hàng hóa.


4- Tư vấn thiết kế & chuyển giao công nghệ:
Thiết kế các sản phẩm bê tông ly tâm – bê tông ly tâm dự ứng lực trước, cấu kiện bê tông đúc sẵn,các sản phẩm cơ khí và thiết bị nâng. Tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bê tông công nghệp.


Địa chỉ KCN Vàm Cống, Quốc lộ 91, Khóm An Hưng, Phường Mỹ Thới, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (84-76) 393 1185 Fax: (84-76) 393 1187
Email: btltag@vnn.vn
Website: http://www.aceco.com.vn


ACE 1.jpg     ace2.jpgNGÀNH NGHỀ KINH DOANH:1- Sản xuất công nghiệp:
Sản xuất các sản phẩm bê tông theo công nghệ ly tâm-ly tâm ứng lực trước như: trụ điện, cọc cừ, ống cống theo công nghệ Nhật Bản và cấu kiện bê tông các loại. Sản xuất các thiết bị nâng như: cầu trục, cổng trục các loại, có tải trọng đến 15 tấn, sản xuất và lắp đặt khung nhà xưởng công nghiệp, các sản phẩm cơ khí phi tiêu chuẩn khác. Chế tạo các thiết bị gia công nòng thép ứng lực.


2- Xây lắp công nghiệp và dân dụng:
Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng công cộng và cơ sở hạ tầng. xây lắp đường dây và trạm biến điện đến 110kV. Thi công ép cọc các công trình xây dựng và công nghiệp.


3- Kinh doanh vật liệu xây dựng, vận chuyển hàng hóa:
Kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư và thiết bị kyõ thuật, các sản phẩm cơ khí chuyên dùng cho bê tông công nghiệp. Vận chuyển hàng hóa.


4- Tư vấn thiết kế & chuyển giao công nghệ:
Thiết kế các sản phẩm bê tông ly tâm – bê tông ly tâm dự ứng lực trước, cấu kiện bê tông đúc sẵn,các sản phẩm cơ khí và thiết bị nâng. Tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bê tông công nghệp.


Địa chỉ KCN Vàm Cống, Quốc lộ 91, Khóm An Hưng, Phường Mỹ Thới, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (84-76) 393 1185 Fax: (84-76) 393 1187
Email: btltag@vnn.vn
Website: http://www.aceco.com.vn


ACE 1.jpg     ace2.jpgNGÀNH NGHỀ KINH DOANH:1- Sản xuất công nghiệp:
Sản xuất các sản phẩm bê tông theo công nghệ ly tâm-ly tâm ứng lực trước như: trụ điện, cọc cừ, ống cống theo công nghệ Nhật Bản và cấu kiện bê tông các loại. Sản xuất các thiết bị nâng như: cầu trục, cổng trục các loại, có tải trọng đến 15 tấn, sản xuất và lắp đặt khung nhà xưởng công nghiệp, các sản phẩm cơ khí phi tiêu chuẩn khác. Chế tạo các thiết bị gia công nòng thép ứng lực.


2- Xây lắp công nghiệp và dân dụng:
Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng công cộng và cơ sở hạ tầng. xây lắp đường dây và trạm biến điện đến 110kV. Thi công ép cọc các công trình xây dựng và công nghiệp.


3- Kinh doanh vật liệu xây dựng, vận chuyển hàng hóa:
Kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư và thiết bị kyõ thuật, các sản phẩm cơ khí chuyên dùng cho bê tông công nghiệp. Vận chuyển hàng hóa.


4- Tư vấn thiết kế & chuyển giao công nghệ:
Thiết kế các sản phẩm bê tông ly tâm – bê tông ly tâm dự ứng lực trước, cấu kiện bê tông đúc sẵn,các sản phẩm cơ khí và thiết bị nâng. Tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bê tông công nghệp.


Địa chỉ KCN Vàm Cống, Quốc lộ 91, Khóm An Hưng, Phường Mỹ Thới, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: (84-76) 393 1185 Fax: (84-76) 393 1187
Email: btltag@vnn.vn
Website: http://www.aceco.com.vn


ACE 1.jpg     ace2.jpgNGÀNH NGHỀ KINH DOANH:1- Sản xuất công nghiệp:
Sản xuất các sản phẩm bê tông theo công nghệ ly tâm-ly tâm ứng lực trước như: trụ điện, cọc cừ, ống cống theo công nghệ Nhật Bản và cấu kiện bê tông các loại. Sản xuất các thiết bị nâng như: cầu trục, cổng trục các loại, có tải trọng đến 15 tấn, sản xuất và lắp đặt khung nhà xưởng công nghiệp, các sản phẩm cơ khí phi tiêu chuẩn khác. Chế tạo các thiết bị gia công nòng thép ứng lực.


2- Xây lắp công nghiệp và dân dụng:
Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng công cộng và cơ sở hạ tầng. xây lắp đường dây và trạm biến điện đến 110kV. Thi công ép cọc các công trình xây dựng và công nghiệp.


3- Kinh doanh vật liệu xây dựng, vận chuyển hàng hóa:
Kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư và thiết bị kyõ thuật, các sản phẩm cơ khí chuyên dùng cho bê tông công nghiệp. Vận chuyển hàng hóa.


4- Tư vấn thiết kế & chuyển giao công nghệ:
Thiết kế các sản phẩm bê tông ly tâm – bê tông ly tâm dự ứng lực trước, cấu kiện bê tông đúc sẵn,các sản phẩm cơ khí và thiết bị nâng. Tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bê tông công nghệp.