Vinaincon

Địa chỉ Tổ 4A, Phường Phố Cò, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 84-988 608 325 Fax: (84-028) 386 1123
Email:
Website:
San xuat vo bao xi mang (1).jpg


GIỚI THIỆU CÔNG TY


Công ty cổ phần Bao bì Sông Công được Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành lập vào ngày 15/12/2007, có trụ sở tại phường Phố Cò, Thị xã Sông Công, nay là Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty khởi công xây dựng nhà máy sản xuất bao bì xi măng vào tháng 4/2008. Công ty nhập thiết bị máy móc hiện đại bậc nhất ở miền Bắc như máy tạo sợi PP và máy dệt bao bì của Ấn Độ, máy hoàn thiện vỏ bao (hay còn gọi là máy lồng bao) của Đài Loan với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng. Đến cuối quý 1/2009, Công ty đã hoàn thiện công tác lắp đặt thiết bị giai đoàn 1 với công suất thiết kế là 15 triệu vỏ bao/năm. Ngày 17/6/2009, nhưng lô cỏ bao xi măng đầu tiên đã xuất xưởng, xuất hiện trên thị trường. Nhờ đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và mỹ thuật, sản phẩm của công ty đã được thị trường chấp nhận, tiêu thụ hết trên thị trường trong nước. Tính đến năm 2009, doanh thu của Nhà máy đạt 01 tỷ đồng, giải quyết công việc cho 100 lao động.

Lực lượng kỹ sư, công nhân kỹ thuật của Công ty đảm bảo vận hành tốt công nghệ và thiết bị mới, xử lý tốt các công đoạn phức tạp trong dây chuyền sản xuất, không để sai sót. Sản phẩm của Công ty chủ yếu cung cấp chủ yếu cho Nhà máy Xi măng Quang, do đó trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nâng công suất lên 25 triệu vỏ bao/ năm, đảm bảo cung cấp cho các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh và mở rộng thị trường ra các tỉnh khác.

Địa chỉ Tổ 4A, Phường Phố Cò, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 84-988 608 325 Fax: (84-028) 386 1123
Email:
Website:
San xuat vo bao xi mang (1).jpg


GIỚI THIỆU CÔNG TY


Công ty cổ phần Bao bì Sông Công được Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành lập vào ngày 15/12/2007, có trụ sở tại phường Phố Cò, Thị xã Sông Công, nay là Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty khởi công xây dựng nhà máy sản xuất bao bì xi măng vào tháng 4/2008. Công ty nhập thiết bị máy móc hiện đại bậc nhất ở miền Bắc như máy tạo sợi PP và máy dệt bao bì của Ấn Độ, máy hoàn thiện vỏ bao (hay còn gọi là máy lồng bao) của Đài Loan với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng. Đến cuối quý 1/2009, Công ty đã hoàn thiện công tác lắp đặt thiết bị giai đoàn 1 với công suất thiết kế là 15 triệu vỏ bao/năm. Ngày 17/6/2009, nhưng lô cỏ bao xi măng đầu tiên đã xuất xưởng, xuất hiện trên thị trường. Nhờ đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và mỹ thuật, sản phẩm của công ty đã được thị trường chấp nhận, tiêu thụ hết trên thị trường trong nước. Tính đến năm 2009, doanh thu của Nhà máy đạt 01 tỷ đồng, giải quyết công việc cho 100 lao động.

Lực lượng kỹ sư, công nhân kỹ thuật của Công ty đảm bảo vận hành tốt công nghệ và thiết bị mới, xử lý tốt các công đoạn phức tạp trong dây chuyền sản xuất, không để sai sót. Sản phẩm của Công ty chủ yếu cung cấp chủ yếu cho Nhà máy Xi măng Quang, do đó trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nâng công suất lên 25 triệu vỏ bao/ năm, đảm bảo cung cấp cho các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh và mở rộng thị trường ra các tỉnh khác.

Địa chỉ Tổ 4A, Phường Phố Cò, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 84-988 608 325 Fax: (84-028) 386 1123
Email:
Website:
San xuat vo bao xi mang (1).jpg


GIỚI THIỆU CÔNG TY


Công ty cổ phần Bao bì Sông Công được Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành lập vào ngày 15/12/2007, có trụ sở tại phường Phố Cò, Thị xã Sông Công, nay là Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty khởi công xây dựng nhà máy sản xuất bao bì xi măng vào tháng 4/2008. Công ty nhập thiết bị máy móc hiện đại bậc nhất ở miền Bắc như máy tạo sợi PP và máy dệt bao bì của Ấn Độ, máy hoàn thiện vỏ bao (hay còn gọi là máy lồng bao) của Đài Loan với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng. Đến cuối quý 1/2009, Công ty đã hoàn thiện công tác lắp đặt thiết bị giai đoàn 1 với công suất thiết kế là 15 triệu vỏ bao/năm. Ngày 17/6/2009, nhưng lô cỏ bao xi măng đầu tiên đã xuất xưởng, xuất hiện trên thị trường. Nhờ đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và mỹ thuật, sản phẩm của công ty đã được thị trường chấp nhận, tiêu thụ hết trên thị trường trong nước. Tính đến năm 2009, doanh thu của Nhà máy đạt 01 tỷ đồng, giải quyết công việc cho 100 lao động.

Lực lượng kỹ sư, công nhân kỹ thuật của Công ty đảm bảo vận hành tốt công nghệ và thiết bị mới, xử lý tốt các công đoạn phức tạp trong dây chuyền sản xuất, không để sai sót. Sản phẩm của Công ty chủ yếu cung cấp chủ yếu cho Nhà máy Xi măng Quang, do đó trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nâng công suất lên 25 triệu vỏ bao/ năm, đảm bảo cung cấp cho các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh và mở rộng thị trường ra các tỉnh khác.

Địa chỉ Tổ 4A, Phường Phố Cò, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 84-988 608 325 Fax: (84-028) 386 1123
Email:
Website:
San xuat vo bao xi mang (1).jpg


GIỚI THIỆU CÔNG TY


Công ty cổ phần Bao bì Sông Công được Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành lập vào ngày 15/12/2007, có trụ sở tại phường Phố Cò, Thị xã Sông Công, nay là Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty khởi công xây dựng nhà máy sản xuất bao bì xi măng vào tháng 4/2008. Công ty nhập thiết bị máy móc hiện đại bậc nhất ở miền Bắc như máy tạo sợi PP và máy dệt bao bì của Ấn Độ, máy hoàn thiện vỏ bao (hay còn gọi là máy lồng bao) của Đài Loan với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng. Đến cuối quý 1/2009, Công ty đã hoàn thiện công tác lắp đặt thiết bị giai đoàn 1 với công suất thiết kế là 15 triệu vỏ bao/năm. Ngày 17/6/2009, nhưng lô cỏ bao xi măng đầu tiên đã xuất xưởng, xuất hiện trên thị trường. Nhờ đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và mỹ thuật, sản phẩm của công ty đã được thị trường chấp nhận, tiêu thụ hết trên thị trường trong nước. Tính đến năm 2009, doanh thu của Nhà máy đạt 01 tỷ đồng, giải quyết công việc cho 100 lao động.

Lực lượng kỹ sư, công nhân kỹ thuật của Công ty đảm bảo vận hành tốt công nghệ và thiết bị mới, xử lý tốt các công đoạn phức tạp trong dây chuyền sản xuất, không để sai sót. Sản phẩm của Công ty chủ yếu cung cấp chủ yếu cho Nhà máy Xi măng Quang, do đó trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nâng công suất lên 25 triệu vỏ bao/ năm, đảm bảo cung cấp cho các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh và mở rộng thị trường ra các tỉnh khác.

Địa chỉ Tổ 4A, Phường Phố Cò, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 84-988 608 325 Fax: (84-028) 386 1123
Email:
Website:
San xuat vo bao xi mang (1).jpg


GIỚI THIỆU CÔNG TY


Công ty cổ phần Bao bì Sông Công được Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành lập vào ngày 15/12/2007, có trụ sở tại phường Phố Cò, Thị xã Sông Công, nay là Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty khởi công xây dựng nhà máy sản xuất bao bì xi măng vào tháng 4/2008. Công ty nhập thiết bị máy móc hiện đại bậc nhất ở miền Bắc như máy tạo sợi PP và máy dệt bao bì của Ấn Độ, máy hoàn thiện vỏ bao (hay còn gọi là máy lồng bao) của Đài Loan với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng. Đến cuối quý 1/2009, Công ty đã hoàn thiện công tác lắp đặt thiết bị giai đoàn 1 với công suất thiết kế là 15 triệu vỏ bao/năm. Ngày 17/6/2009, nhưng lô cỏ bao xi măng đầu tiên đã xuất xưởng, xuất hiện trên thị trường. Nhờ đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và mỹ thuật, sản phẩm của công ty đã được thị trường chấp nhận, tiêu thụ hết trên thị trường trong nước. Tính đến năm 2009, doanh thu của Nhà máy đạt 01 tỷ đồng, giải quyết công việc cho 100 lao động.

Lực lượng kỹ sư, công nhân kỹ thuật của Công ty đảm bảo vận hành tốt công nghệ và thiết bị mới, xử lý tốt các công đoạn phức tạp trong dây chuyền sản xuất, không để sai sót. Sản phẩm của Công ty chủ yếu cung cấp chủ yếu cho Nhà máy Xi măng Quang, do đó trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nâng công suất lên 25 triệu vỏ bao/ năm, đảm bảo cung cấp cho các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh và mở rộng thị trường ra các tỉnh khác.