Vinaincon

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo kết quả bán thanh lý cáp lẻ, vụn phế liệu.
Ngày đăng: 02.22.2021
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua thanh lý cáp lẻ, vụn phế liệu. Chi tiết xem tại Thông báo ngày 08/02/2021 và các bản chào dưới đây:


z2342675305819_43af4ef2bc8e4d7123cfdf9124377463.jpgz2342675325045_54e0a5c2063c0e236262069527ee33aa.jpgz2342675340171_77f8dcc93373a79189f08eddd722a17c.jpgz2342675355972_ce9318334e5b74296a42dd9f70f65034.jpgz2342675366424_d14654b89f5518506b17465c08baf9fb.jpg