Vinaincon

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo bán thanh lý cáp lẻ, vụn phế liệu.
Ngày đăng: 02.04.2021
Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thông báo bán thanh lý cáp lẻ, vụn phế liệu. Chi tiết xem tại Thông báo ngày 03/02/2021 và mẫu dưới đây:

TB_Tly2_03_02_21.jpg


Mau_dinh_kem_TB2.jpg